دانشنامه طراحی فضای سبز

11 دسامبر 2017
باغ فرانسوی

باغ فرانسوی

باغ فرانسوی  تا قبل از دوره رنسانس باغ ها و پارک های فرانسه چندان قابل توصیف نبوده و عظمت و زیبایی و تکامل آنها از رنسانس به بعد است . در […]
3 دسامبر 2017

باغ انگلیسی

باغ انگلیسی باغ انگلیسی قریب به پانصد سال است که در انگلستان باغ و پارک سازی نوین شروع شده و باغ های قدیمی انگلیسی به دست فراموشی سپرده شده است […]