دانشنامه طراحی فضای سبز

11 دسامبر 2017
باغ فرانسوی

باغ فرانسوی

بازدیدها: 545باغ فرانسوی  تا قبل از دوره رنسانس باغ ها و پارک های فرانسه چندان قابل توصیف نبوده و عظمت و زیبایی و تکامل آنها از رنسانس به بعد است […]
3 دسامبر 2017

باغ انگلیسی

بازدیدها: 940باغ انگلیسی باغ انگلیسی قریب به پانصد سال است که در انگلستان باغ و پارک سازی نوین شروع شده و باغ های قدیمی انگلیسی به دست فراموشی سپرده شده […]

بازدیدها: 358