به جمع مشتریان  ویدکو خوش آمدید

لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید
لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید

/ شروع  یک همکاری بی نقص

مراحل بررسی  اولیه و شروع همکاری

جهت شروع بررسی های لازمه ، مراحل زیر باید صورت پذیرد.

 • مرحله اولیه ( توسط کارفرما)

  • ارسال تصاویر و فیلم های وضعیت موجود پروژه

  • ارساا نقشه های سازه ای

  • ارسال نقشه های معماری طبقات فوقانی

  • ارسال طراح سه بعدی روف گاردن ( در صورت وجود)

  • ارسال اطلاعات فنی سازه ای

  • ارسال فرم درخواست 

 • مرحله دوم ( بازدید از پروژه )

  • بازدید از پروژه

  • بررسی های سازه ای توسط کادر فنی ویدکو

  • بررسی نقاط ضعف و بحران

  • برآورد هزینه های زیر سازی و لایه بندی

  • آماده سازی پروپوزال

  • هماهنگی جلسه حضوری 

 • مرحله سوم (جلسه حضوری )

  • ارائه پروپوزال پیشنهادی

  • ارائه قیمت ها و هزینه های تمام شده

  • ارائه پیشنهادات

  • جمع بندی خواسته های کارفرما