دیتیل اجرایی روف گاردن
دیتیل اجرایی روف گاردن : ( ویژه ساختار Combo Plus )


با توجه به ساختار لایه بندی Combo Plus ، به عنوان یک Universal Platform می توان دیتیل اجرایی زیر را مورد بررسی و اجرا قرار داد.

برای نمونه برخی از سکشن ها و دیتیل های اجرایی و پر کاربرد، در اجرای روف گاردن به سبک یکپارچه مورد مطالعه قرار می گیرد.
در مدل M1 می توانید ساختار اجرایی و دیتیل ساختار کمبو پلاس را برای سه مقطع مختلف مشاهده نماید.
در مقطع شماره M1   همانطور که مشاهده می نمایید، سه مقطع فلاور باکس میانی ، ساختار کف کاذب و مقطع اجرایی آبنما و برکه در روی روف گاردن قرار داده شده است .در نمای شماتیک مدل M2 ، دیتیل اجرایی Dry Floor  به همراه فلاور باکس های حاشیه نمایش داده شده است . این ساختار به تکنیک های زه شکن نمایش داده می شود.در نمای m3  دیتیل اجرایی روف گاردن جهت اجرای سازه های نشیمن با ساختار شناژ گسترده مفصلی نمایش داده شده است.
در نمای M4 ، دیتیا اجرایی دریچه های بازدید در محل خروج آب نمایش داده شده است.