متراژ:650متر

مکان:نیاوران

سیستم:RootUP

طراح:مونا رضایی

اجرای بام سبز: vdeko Green