متراژ:250 متر

مکان:ولنجک

سیستم:ComboPlus

طراح:مونا رضایی

اجرای بام سبز : Vdeko Green