آبیاری

با توجه به کمبود نزولات آسمانی درکشورمان و عدم توزیع مناسب‌ زمانی و مکانی بارشها، همچنین بروز خشکسالی‌های متعدد در بیست سال اخیر، ضرورت تبدیل روشهای آبیاری سنتی به روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای بیش از پیش احساس می شود.
در انتخاب سیستم‌های مختلف آبیاری تحت فشار عوامل مختلفی از قبیل شرایط آب و هوایی، خاک، آب، مسائل اجتماعی، نوع مالکیت‌ها و شکل و اندازه مزارع، نیروی کارگری مورد نیاز، دخیل می‌باشند. امروزه آبیاری بارانی برای بیشتر گیاهان و تقریباً تمام خاک‌های قابل آبیاری مناسب است، زیرا تنوع تجهیزات آبیاری بارانی در بازار و کنترل موثر آن در پخش آب موجب شده که این سیستم در بیشتر پستی و بلندی‌ها مفید واقع شود و از جمله محدودیت های آن می توان به وجود باد شدید در منطقه و یا گرمای زیاد بویژه در جنوب ایران و همچنین کیفیت آب آبیاری که میزان کلر و سدیم محلول در آن بالا باشد اشاره کرد.

وضعیت خاک و شیب

به طور اختصار برخی از تفاوت‌ها برای سیستم‌های آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی به شرح ذیل است :

۱- بافت خاک و قابلیت نفوذ آب در خاک

از نظر قابلیت نفوذ آب در خاک کاربرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی دامنه وسیع‌تری را تحت پوشش قرار می‌دهند. لذا درجات و محدودیت عوامل موثر در نفوذ آب برای آبیاری سطحی و تحت فشار متفاوت است.

۲-سنگ و سنگریزه در خاک

حدود و میزان سنگریزه در سطح خاک در انتخاب نوع نباتات شامل گیاهان زراعی و باغی متفاوت است لذا با تعیین شیوه آبیاری مناسب از جمله روش آبیاری قطره‌ای و بارانی می‌توان از توان زراعی این قبیل اراضی استفاده نمود.

۳- شوری و قلیائیت، آهک و گچ

تناسب کیفی اراضی از نظر شوری و قلیاییت، آهک و گچ برای گیاهان باغی و زراعی برای سیستم‌های آبیاری تحت فشار نیاز به بررسی بیشتری دارد.

نفوذ پذیری در خاکهای شنی بطور عمده تابع نیروی ثقل است حال آنکه در خاکهای رسی عامل اصلی تعیین کننده شکل پیاز رطوبتی خاک نیروی کاپیلای یا مویینه ای بدان معنی است که در خاکهای شنی پیاز رطوبتی بصورت عمودی و باریک ولی درخاکهای رسی بصورت نیمکره کوچک یا بزرگی است که مرکز آن در زیر قطره چکان قرار دارد.

مقادیر تقریبی سرعت نهایی نفوذ آب در برخی از خاکها بشرح زیر است:
– خاکهای شنی لوم شنی ۳۰تا ۸۰ میلی متر درساعت
-خاکهای لومی لوم سیلتی ۱۵تا۳۰ میلی متر درساعت
-خاکهای رسی لوم سیلتی رسی ۵ تا ۱۵ میلی متر درساعت
-خاکهای رسی ۲تا ۵ میلی متر درساعت

شرایط اساسی انتخاب روش های آبیاری :

۱ -خصوصیات خاک
۲ -پستی و بلندی (توپوگرافی) و شیب زمین
۳ -شرایط آب و هوایی
۴ -منبع تامین آب
۵ -نوع گیاه
۶ -مقدار و کمیت آب قابل استفاده در آبیاری

مزایای استفاده از آبیاری تحت فشار

parallax background

آبیاری تحت فشار

در خصوص کاربرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای نیز که به عنوان یک روش مدرن آبیاری مطرح می‌باشند محدودیت‌هایی در خصوص کیفیت آب، تجمع نمک در سطح خاک و محدودیت‌های فنی- اقتصادی وجود دارد که در جای خود اشاره خواهدشد.
اطلاعات فیزیکی مربوط به آبیاری تحت فشار که عمدتا به عنوان پارامترهای مورد نیاز طراحی سیستم شناخته می‌شوند و طراحی سیستم برپایه آن‌ها استوار است. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
• اطلاعات مربوط به منابع آب و خاک
• اطلاعات مربوط به شرایط آب و هوایی و اقلیم منطقه طرح
• اطلاعات مربوط به گیاه
• اطلاعات مربوط به روش‌های مختلف آبیاری

سیستم های خردآبیاری

براي آبياري درختچه هاي زينتي ،انواع گلها و درختان مثمر و غير مثمر که در فضاهاي سبز کاشت ميگردند و همچنين براي محل هاي کوچک چمنکاري شده سيستمهاي آبياري موضعي (Localize Irrigation) يا آبياري ميکرو مورد استفاده قرار ميگيرد. براي سطوح بزرگتر چمنکاري شده و فضاهاي سبز مربوط به اماکن ورزشي از سيستمهاي آبياري باراني استفاده مي شود.