25 دسامبر 2017

گیاه آگاو

بازدیدها: 774مشخصات آگاو: آگاو گیاهی است دائمی ، همیشه سبز تا ۷٫۵ متر رشد می کند معمولا بدون ساقه برگهای آن ریشه ای است یعنی بطور گروهی مستقیما از ریشه […]

بازدیدها: 253