پروژه های روف گاردن و بام سبز - در دست اجرای

 اجرای پروژه های روف گاردن ( بام سبز ) با توجه به موارد و نکات فنی فراوان ، نیاز به کنترل در نحوه اجرا و کیفیت آن در تمامی مراحل اجرای بام سبز دارد . شرکت تخصصی ویدکو گرین با مانیتورینگ حرفه ای خود در زمان اجرا  روف گاردن و استفاده از چک لیست های نظارتی استاندارد  بام سبز  و روف گاردن ، به صورت پیوسته تمامی مراحل اجرای روف گاردن را زیر نظر دارد . 

در ادامه از شما دعوت می نماییم تا به مشاهده برخی از پروژه های در حال اجرای روف گاردن (بام سبز) شرکت ویدکو گرین توجه فرمایید .