قیمت لایه بندی روف گاردن

 

 

لایه بندی و زیر سازی بام سبز های اقتصادی : 

این گروه از بام سبز ها در دسته بندی بودجه پروژه در رده بام سبز های اقتصادی قرار می گیرند . این روف گاردن ها با تجه به دارا بودن استاندارد های لازمه و پاس نمودن حد اقل ها ُ از هزینه های کمتری جهت اجرا و تولید بر خوردار هستند و این امکان را به کار فرما ها می دهند تا بتوانند به راحتی بام سبز مناسب با سازه خود و با حفظ اصول پایه ایجاد نمایند . 

تعرفه قیمت لایه بندی روف گاردن های اقتصادی

این گروه از محصولات ٫ برای بام های سبز با بوجه محدود مناسب می باشد .

 

 

لایه بندی و زیر سازی روفگاردن های نیمه حرفه ای : 

این گروه از بام سبز ها در دسته قالبا توجه ویژه تری به بام های خود داردند و ایجاد روفگاردنی درخور را برای ساختمان خود از جمله اهمیت های موضوع می دانند . لذا ترجیح می دهند بام سبزی با ساختاری مقاوم تر و استاندارد های بالاتری باشد . ۳ دسته اصلی این نوع بام سبز ها در زیر اورده شده است  . 

تعرفه قیمت لایه بندی روف گاردن های نیمه حرفه ای

این گروه از محصولات ٫ برای بام های سبز با ساختار استاندارد و معمول مناسب می باشد .

 

لایه بندی و زیر سازی بام سبز های حرفه ای : 

این گروه از روفگاردن ها عموما بام سبز هایی هستند که دارای تردد با هستند و با اهداف ویژه ای ساخته می شوند . بار گذاری بر روی ای ن بام سبز ها و یا پیش بینی موارد ویژه باعث می شود تا این بام ها از ساختار مستحکم تر و با استاندارد های ویژه تری بر خوردار باشند .  در زیر سیستم لایه بندی وی زیر سازی این نوع بام سبز ها به تفکیک آورده شده است . 

تعرفه قیمت لایه بندی روف گاردن های حرفه ای

این گروه از محصولات ٫ برای بام های سبز با ساختار استاندارد و معمول مناسب می باشد .