روفگاردن به سبک آسیای شرقی

بازدیدها: 347

روف گاردن به سبک ژاپنی در برابر روف گاردن به سبک  آسیای شرقی

جهت بررسی طراحی روف گاردن به  سبک های آسیای شرقی ، لازم هست تفاوت های بین سبک های مختلف طراحی لند اسکیپ را در شرق آسیا مورد بررسی قرار دهیم . در ظاهر سبک های مختلف طراحی بند اسکسپ و روف گاردن در سمت شرق آسیا به یم گونه است ُ، هر چند نتنها در لند اسکسیپ ،‌طراحی منظر و روف گاردن تفاوتهای ریز و مهمی وجود دارد ، بلکه این تفاوت در طراحی معماری و حتی شهری به چشم می خورد.

لذا جهت بررسی تفاوت های طراحی روف گاردن و بام سبز در  بین انواع سیک های آسیای شرقی ، از ژاپنی و چینی گرفته تا تایلندی و مالزیایی نیاز به شناخت ریشه ها و المانهای این سبک طراحی ها در بام سبز و روف گاردن می باشد.

نقاط مشترک در طراحی منظر و باغ  وروف گاردن در سبک های آسیای شرقی :‌ 

به صورت عمومی شاخصه های اصلی که در طراحی منظر و باغ های آسیای شرقی بسیار به چشم می خوردند به دو دسته اصلی تقسیم می شوند . دسته اول طراحی های ضد هندسی و نا متقارن بر گرفته از خطوط و اشکال طبیعت . و گروه دوم که دستخوش مدرنیته شده و ساختار های خطی دارند و سادگی در آنها بسیار به چشم می خورند .

تفاوت اصلی در طراحی باغ ها و روف گاردن ها به سبک های ژاپنی ، چینی  و تایلندی :‌

در اصل طراحی باغ و منظر ژاپنی ، بر گرفته از باغ های چینی می باشد . به طور دقیق تر می توان اینگونه اعلام نمود که باغ های ژاپنی نمونه برداری شده از باغ ها و منظر های چینی می باشد .  در هر رو سبک از خطوط ضد هندسی و نقوش طبیعت گونه استفاده می شود . مسیر ها در فرم های منحنی های بی قاعده ترسیم می گردند .

تفاوت اصلی باغ و یا روف گاردن ژاپنی و باغ با روف گاردن چینی در تجملات و مرموز بودن مسیر ها و مکان ها در باغ های چینی می باشد . در طراحی های روف گاردن و منظر چینی حس مرموز بودن ، استفاده از تجملات و المانها بسیار به چشم می خورد ، ولی در باغ های ٓٓژاپنی کمتر این حس اسرار آمیزی به چشم می خورد و طراح ها از آرامش بیشتری برخوردار هستند.

در طراحی باغ ها و روف گاردن های چینی مهم ترین تفاوت در صحنه آرایی های پنهان شده می باشد . در باغ هاو روف گاردن های چینی عموما شما را به مسیر هایی هدایت می کنند که با صحنه ها و لند اسکیپ های جدید مواجه شوید و این مهم خود به مرموز بودن این گروه باغ ها می افزاید . اما هدف در باغ ها و محوطه های ژاپنی به گونه ای است که در نگاه اول آرامش و مسیر های حرکت قابل ارزیابی هستند . در باغ ها و روف گاردن های چینی  پایه و اساس بر مبنای کسب تجربه در طی مسیر می باشد .

بر خلاف موارد فوق در طراحی باغ ها و روف گاردن ها به سبک تایلندی ، اصول طراحی مسبر ها و مکان ها تا حد زیادی با ساختار های تمیز و خطی مدنیته تلفیق شده ، و حاصل محیطی سرشار از آرامش و مدرنیته با استفاده از طبیعت را به ارمغان می آورد .

 

تفاوت باغ و روف گاردن سبک های آسیای از نظر ساختار های معماری و ساره ای :‌

یکی از تفاوت های مهم بین هر سه نوع طراحی در لند اسکیپ ، در بکار گیری سازه های مرسوم در هر کشور در طراحی روف گاردن یا باغ می باشد . استفاده از سیمبل ها و سازهای مربوط به معماری چینی در طراحی های باغ منظر ها و روف گاردن های چینی بسیار شایع می باشد . این در حالی است که در طراحی های منظر ژاپنی و تایلندی کمتر این مورد به چشم می خورد و بیشتر از الملن های مذهبی و از المان های طبیعت گرایانه استفاده شده است .

 

 

Chinese gardensJapanese gardens
هزینه ساخت و اجرا
به نسبت پر هزینه تربه نسبت کم هزینه تر
معماری
تنوع زیاد در استفاده از سازه و الماناستفاده بیشتر از طبیعت و استفاده

پاکنده از المان ها

سازه و ساختمان
استفاده از سازه و ساختمان در مرکز

در کنار برکه یا آب

بدور از مجاورت با آب و برکه
اندازه
سایز های بزرگساز های کوچک
طراحی
 استفاده از عناصر رنگارنگ ، آلاچیق ها و
اتاقکها جهت گذران اوقات فراغت.
به گونه ای طراحی می شود که نما زیبا از

 

 تمرکز بیشتر به  طراحی مینیمالیستی .
هدف نمایش طبیعت و زیبایی هنگام

گذر از مسیر و خارج نشیمنگاه

الهام بخشی
Chinese gardens are mostly
inspired by lakes and mountains.
Japanese gardens tend to take
inspiration from their coast.
سنگ ها
دارای اشکال چشمگیر و
شبیه کوه یا حیوان هستند.
تمایل به کوچکتر  و مینیاتور بودن
ترتیبات و عناصر .  استفاده بیشتر از
عناصر شبیه به طبیعت.
متریال های کف
سنگریزه ها ، سنگ پله ها ،
خزه ، شن و سنگفرش
سنگریزه ، سنگریزه جاروب شده
بوته ها و گیاهان
هرس بگونه ای و با هدف
رسیدن به یک فضای طبیعت گرایانه تر
هدف ایجاد زیبایی فضا
درختان
بامبو ، مگنولیا ، آزالیا ، زیتونافرا ، آلو ، ژاپنی و درختان گیلاس

سایر درختان رایج در یک باغ ژاپنی.

 

به طور کل در طراحی باغ ژاپنی یا روف گاردن ژاینی   بشتر سعی بر آن است بین عوامل طبیعی که نقش سمبلیک دارند، ارتباط عاطفی برقرار شود و هر قسمتی از باغ نمایانگر گوشه هی از طبیعت باشد. موادیکه در باغ‌های ژاپنی بیشتر مورد توجه می‌باشد، اشکال مختلف سنگ‌ها و طرز قرار گرفتنشان، آب، گیاهان زینتی و ایجاد رابطه بین آن‌هاست.

 

مشخصه های کلی و مشترک در  باغ های ژاپنی ، چینی و آسیای شرقی 

• عموما در هرگوشه از منظر  نشانگر سمبلیک قسمتی از طبیعت است.

• طریقه سنگ چینی مخصوصا در باغ های ژاپنی  اساس اعتقادات مذهبی و سمبلیک می باشد.

• عنصر اصلی این باغها به ویژه در سبک های ژاپنی و چینی سنگ است سنگ های صخره , قلوه و …

• استفاده از سنگ های قلو ه ای و چند ضلعی و نامنظم که شکل آنها گاهی دارای معنا و مفهوم خاصی باشد.

• جریان آب و جوی و پل های قوس دار ظریف

• ابعاد اکثر گا ها و گیاهان نسبت به باغ های دیگر کوچکتر است.

• ایجاد پستی و بلندی  و ایجاد تپه ها کم ارتفاع

•تمیزی و مرتبی باغهای بع ویژه در باغ های ژاپنی ی و تایلندی از اصول اصلی آن است.

عناصر نمادین در طراحی باغ ها و روف گاردن ها به سبک ژاپنی ، چینی و تایلندی
  • سنگ و صخره :

وجود سنگ و صخره در منظرهای ژاپنی و باغ های آسیای شرقی تداعی کننده ماندگاری است. در کلیه سبک های مختلف باغ سازی آسیای شرقی از سنگ استفاده میشود. نحوه چیدن آنها منطبق بر قواعد خاص هر یک از سبک های باغ های آسیای شرقی می باشد . تیپ سنگ های مورد استفاده شامل سنگ های عمودی بلند، عمودی کوتاه، قوسی و طاق دار و شکل های مختلف در سنگ های افقی می باشد.

•  آب :

عنصری مهم در باغ های آسیای شرقی به ویژه باغ ژاپنی است. آب نمایانگر دریاست و وجود (متحرک) آن گذر اجتناب ناپذیر زمان را نشان می دهد. از آب به عنوان عنصر تطهیر کننده مذهبی در باغ چای ژاپنی استفاده می کنند.

 

•  دروازه در باغ های ژاپنی و چینی  :

به عنوان فضای عبوری از یک مرحله به مرحله دیگر است . در حالت های مختلف زندگی، نصب دروازه از ویژگی های دیگر باغ های چینی و ژاپنی و حتی باغ عروسی است.

 • پل ها و طاق ها :

وجود پل در این سبک از منظرسازی از نظر محتوای نقش نسبتاً شبیه دروازه است و محل عبور از یک مرحله از زندگی به مرحله دیگر آن می باشد.