گاردنیا در بام سبز

18 ژوئن 2018

گاردنیا

مشخصات گاردنیا : درختچه یا درخت کوچک و همیشه سبز به ارتفاع ۱۸۰-۱۵۰ سانتیمتر رشد می‌کند که برگهایی تیره و براق  به طول ۱۰-۵ سانتیمتر دارد و جوانه های گلهای سفید […]