کار برد مو چسب در بام سبز

26 ژوئن 2018

مو چسب

مشخصات مو چسب: این گیاه از طریق پیچک های برگی پیچ خورده یا ریشه های چسبنده، به دیوار می چسبند. برگ ها پنجه ای شکل و شبیه برگ مو است […]