اکالیپتوس

2 ژوئن 2018
اکالیپتوس

اکالیپتوس

مشخصات اکالیپتوس: اکالیپتوس در شمار گونه های جنگلی سریع الرشد محسوب می شوند درختی بلند یا پوستی صاف، زبر یا فلس مانند است. رنگ پوست آن خاکستری تا خاکستری مایل […]