باغ فرانسوی
باغ فرانسوی
11 دسامبر 2017
پالم واشنگتن
پالم واشنگتن
19 دسامبر 2017
پاپیتال

مشخصات هدرا یا پاپیتال :

هدرا یا پاپیتال گیاهی است کم توقع، که دارای ساقه های دائمی چوبی و بالا رونده چسبنده میباشد سریع الرشد بوده و فضای اطراف خود را سریع پوشش میدهد. تا هنگامیکه در کنار یک مانع عمودی قرار نگیرد بالا نمیرود. اگر مانع عمودی یک درخت باشد بهتر است از بالاروی پاپیتال جلوگیری نمود و یا اینکه به صورت کنترل شده آن را هدایت کرد زیرا تجمع آن روی تنه درخت سبب خشک شدن درخت میگردد. رشد این گیاه در ابتدا کند میباشد در کل همه گونه های عشقه هم همیشه سبز هستند و هم خزان کننده.

کاربرد هدرا یا پاپیتال:   

میتوان به عنوان یک گیاه پوششی استفاده کرد. گیاهان پوششی این حسن را دارند که اولاً، زمین را میپوشانند و در نتیجه زمین برهنه نمی ماند. دوماً ، از رویش علفهای هرز جدید جلوگیری میکند. سطح زمین و تنه درختان را پر میکنند و در منازل هم به عنوان گیاه پیچنده برای آلاچیقها و روی داربستها کاربرد دارد.   

 

استفاده از هدرا یا پاپیتال برای دیوار سبز:   

این گیاه می تواند انتخاب خوبی جهت پوشش نود های پایین دیوار سبز باشد . اگر این گیاه در نود های بالایی دیوار سبز قرار بگیرد می تواند باعث هم پوشانی گیاهان زیرین خود شود.   

       

استفاده از هدرا یا پاپیتال در روف گاردن و بام سبز:   

در صورتی که در ایجاد روف گاردن از ساختار لایه بندی استاندارد استفاده شده باشد ُ استفاده از این گیاه به هم به عنوان بالا رونده و آویز و هم به صورت پوششی بر روی بام سبز و روف گاردن کاربرد دارد . 

دما:

به سرما حساس است و اگر هوا خیلی سرد شود و به زیر صفر درجه بیاید، گیاه خشک میشود. حداقل دمایی که میتواند تحمل کند حدود ۸درجه سانتیگراد است. از طرفی گرمای زیاد را هم نمیتواند تحمل کند و حداکثر ۲۰درجه سانتیگراد برای آن کافی است.    

نور:

نور فراوان و کافی احتیاج دارد،ولی اشعه مستقیم افتاب کلروفیل برگها را زایل و بیرنگ میکند.

آبیاری:

این گیاه خشکی را به راحتی تحمل میکند و درنتیجه نیاز آبی بالایی ندارد، در زمستان هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دو بار ابیاری لازم است               

خاک:

انواع مختلف خاکها را به شرط آن که زهکش خوبی داشته باشند تحمل میکنند اما در خاکهای غنی و آلی سریعتر ریشه دوانی مینمایند.              

تکثیر هدرا یا پاپیتال :

قلمه زنی / پیوند زدن / خوابانیدن

 

تهیه و تنظیم : شرکت ویدکو گرین ( طراح و مجری بام سبز و روفگاردن )